Sala konferencyjna
16:0016:10
Rozpoczęcie Maciej Krzakowski, Piotr Potemski
10 min
16:1016:30
Nowotwory przełyku i żołądka Rafał Czyżykowski
20 min
16:3016:40
Podsumowanie i dyskusja
10 min
16:4016:45
Przerwa 5 min
16:4517:05
Rak trzustki Leszek Kraj
20 min
17:0517:25
Wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
Czy możliwa jest personalizacja leczenia chorych na przerzutowego raka trzustki?
Tomasz Lewandowski
20 min
17:2517:35
Podsumowanie i dyskusja
10 min
17:3517:40
Przerwa 5 min
17:4018:00
Nowotwory wątroby i dróg żółciowych Joanna Połowinczak-Przybyłek
20 min
18:0018:20
Wykład sponsorowany firmy Bristol Myers Squibb
Niwolumab oraz niwolumab z ipilimumabem w nowotworach układu pokarmowego
Barbara Radecka
20 min
18:2018:30
Podsumowanie i dyskusja
10 min
18:3018:35
Przerwa 5 min
18:3518:55
Wczesny rak okrężnicy, rak odbytnicy, kanału odbytu i nowotwory neuroendokrynne Barbara Radecka
20 min
18:5519:15
Przerzutowy rak jelita grubego Magdalena Krakowska
20 min
19:1519:25
Podsumowanie i dyskusja
10 min
19:2519:35
Zakończenie Maciej Krzakowski, Piotr Potemski
10 min
Copyrights © 2022 Via Medica